Thomas Edelman
Thomas Edelman Director chez Oil and Gas